List of eligible candidates for 1st counselling on 22nd July, 2019

Candidates must carry Selfsigned Photocopy of all relevent documents as listed in the INFORMATION BULLETIN
along with the CONFIRMATION SHEET
Candidates must personally attend the counselling with all original documents for verification

 

All payments for Admission will preferably be Cashless (CARD Payments)

 

VET 2019 RANK LIST

Category Rank Lists
Common Rank ListOBC Rank ListSC Rank List
STP Rank ListSTH Rank ListTGL Rank List
QUOTA Rank Lists
Differently Abled Rank ListGames Rank ListFreedom Fighter Rank List
AAU Rank ListDefence Rank ListMartyr Rank List

 

OBC Merit List

RegistrationNo Name Cat Rank Quota Zoology Botany Chemistry Physics Total VET Rank Remark
1915609 Tribeni Buragohain 1 37.50 34.50 28.00 12.00 112.00 7
1913693 Kumari Rashmiraj 2 38.75 33.00 28.00 8.50 108.25 13
1913073 Bidyut Kumar Mahanta 3 36.75 28.00 20.75 19.75 105.25 18
1916800 Abhinandan Roy 4 27.50 29.50 34.25 13.00 104.25 21
1912585 Gayatri Tamuli 5 31.00 26.00 28.00 15.75 100.75 28
1912583 Liza Bora 6 28.75 27.75 28.00 12.75 97.25 38
1910108 Angela Imtiaz 7 30.50 25.25 22.00 19.25 97.00 40
1914560 Rajpol Rajkhowa 8 33.25 25.00 31.00 5.50 94.75 44
1910497 Martina Kashyap 9 30.25 31.50 19.00 13.50 94.25 47
1917365 Hitartha Kashyap 10 34.00 31.00 20.75 5.50 91.25 56
1913917 Ripun Bora 11 Games 31.25 29.75 25.50 4.75 91.25 57
1912231 Kaustavmoni Saikia 12 31.25 28.75 20.00 11.25 91.25 58
1911254 Ananya Chetia 13 29.00 33.50 21.25 7.50 91.25 60
1913932 Rakesh Kumar Debnath 14 23.75 26.25 32.50 6.25 88.75 67
1913579 Shahjahan Ahmed 15 26.75 24.75 27.25 6.75 85.50 76
1916549 Plamee Chutia 16 26.00 23.75 26.00 9.00 84.75 84
1915621 Shubham Das 17 27.00 22.75 25.50 9.00 84.25 86
1912304 Sukanya Priyadarshini 18 26.00 24.75 20.25 12.00 83.00 98
1914860 Sanjay Chutia 19 27.25 19.75 23.25 12.50 82.75 99
1913305 Mausumi Saha 20 20.00 23.75 37.75 1.00 82.50 103
1910848 Madhurjya Borah 21 28.75 27.00 18.25 7.75 81.75 108
1913486 Priyanki Moyuri Priyam 22 31.50 24.75 20.25 5.00 81.50 110
1911728 Kankan Nath 23 31.00 22.75 19.75 8.00 81.50 111
1911563 Hiramoni Ray 24 DF 25.50 30.00 18.25 7.50 81.25 114
1914396 Srijani Sanjiba Borah 25 19.50 21.50 24.50 15.25 80.75 119
1912153 Uddipan Baruah 26 27.50 23.00 18.25 11.75 80.50 121
1913546 Bhaswati Hazarika 27 25.75 23.25 23.25 8.25 80.50 122
1911718 Parthana Borah 28 28.00 25.00 19.50 7.00 79.50 127
1914468 Srutigandha Khanikar 29 29.75 16.25 17.75 15.00 78.75 131
1912092 Trishna Bora 30 25.75 21.25 24.25 7.25 78.50 134
1914572 Parismita Buragohain 31 25.25 17.00 20.75 15.25 78.25 136
1912878 Priya Paul 32 24.50 28.50 16.50 8.00 77.50 140
1914528 Prastuti Devi 33 20.00 23.25 28.75 4.75 76.75 145
1913623 Anwesha Barman 34 29.75 27.50 7.25 11.25 75.75 153
1915215 Arup Gogoi 35 30.25 23.75 18.25 3.25 75.50 158
1910773 Keya Nath 36 FF 26.75 26.75 17.50 4.00 75.00 160
1915569 Kashmiri Gohain 37 22.25 17.25 26.25 9.25 75.00 161
1917767 Niharika Kashyap 38 29.00 22.00 20.75 3.00 74.75 162
1913953 Dipankar Dutta 39 DF 23.25 23.50 20.25 7.50 74.50 164
1917329 Kanchan Prajapati 40 21.50 24.75 22.00 6.25 74.50 165
1914669 Abhishek Dutta 41 DF 30.50 16.50 22.50 4.50 74.00 168
1913785 Arabinda Dev Nath 42 24.00 16.25 26.00 7.25 73.50 175
1915694 Namrata Bora 43 25.75 20.50 23.25 3.50 73.00 181
1911193 Manish Saloi 44 26.50 19.25 17.50 9.50 72.75 185
1910569 Md Irshad Ahmed 45 DF 30.50 25.25 14.75 2.00 72.50 186
1916245 Sneha Paul 46 23.75 25.00 16.25 7.50 72.50 188
1911503 Dikshya G Koushik 47 21.50 23.50 20.75 6.75 72.50 190
1911599 Lonee Borah 48 28.00 20.75 12.25 10.50 71.50 202
1915225 Suraj Phukan 49 24.75 20.75 20.25 5.75 71.50 203
1916631 Barnali Barman 50 33.00 23.25 10.25 4.50 71.00 207
1911380 Sanjib Talukdar 51 28.75 28.00 7.00 7.25 71.00 209
1911061 Hridoy Ranjan Das 52 23.50 20.00 21.25 6.25 71.00 212
1914802 Gitumani Rajbongshi 53 18.75 24.25 17.00 11.00 71.00 213
1911702 Prerona Borah 54 26.00 25.00 18.50 1.25 70.75 214
1918694 Homikhya Phukon 55 23.25 23.75 18.25 5.50 70.75 215
1910524 Disha Gogoi 56 25.25 20.25 16.00 8.25 69.75 226
1917152 Jupitara Barman 57 30.50 20.75 14.00 4.25 69.50 228
1917486 Kangkana Phukon 58 29.75 19.75 19.75 -0.25 69.00 233
1914465 Manash Kanti Nath 59 25.00 22.50 17.25 4.25 69.00 235
1910142 Diplim Pathak 60 23.25 20.25 15.50 10.00 69.00 236
1911341 Kaustubh Mani Das 61 21.50 20.25 18.50 8.75 69.00 238
1916069 Neeraj Kumar Chutia 62 27.00 14.50 18.50 7.50 67.50 254
1913941 Tamanna Kashyap 63 21.50 29.75 13.75 2.50 67.50 256
1911347 N Suraj Singha 64 22.75 18.00 23.25 2.75 66.75 264
1910562 Bagish Borah 65 20.50 22.25 21.00 3.00 66.75 265
1910542 Kakali Das 66 18.00 20.25 19.75 8.75 66.75 266
1915549 Priya Das 67 16.25 23.25 25.50 1.75 66.75 267
1912561 Divya Chetr 68 20.25 28.50 17.00 0.75 66.50 268
1911706 Bidisha Dihingia 69 22.75 17.25 21.25 5.00 66.25 272
1913157 Prithiviraj Patra 70 32.00 12.50 14.50 7.00 66.00 279
1911331 Sima Das 71 18.75 22.50 15.00 9.75 66.00 282
1914648 Puja Gogoi 72 26.75 20.50 14.75 3.75 65.75 284
1917646 Harshita Neog 73 23.75 15.25 17.50 8.50 65.00 289
1911351 Bandita Devi 74 23.00 16.75 21.25 4.00 65.00 290
1911026 Bidyut Bikash Bordoloi 75 21.00 21.75 13.75 8.50 65.00 291