List of eligible candidates for 1st counselling on 17th July, 2018

Candidates must carry Selfsigned Photocopy of all relevent documents as listed in the INFORMATION BULLETIN
along with the CONFIRMATION SHEET
Candidates must personally attend the counselling with all original documents for verification

 

All payments for Admission will preferably be Cashless (CARD Payments)

 

VET 2018 RANK LIST

Category Rank Lists
General Rank ListOBC Rank ListSC Rank List
STP Rank ListSTH Rank ListTGL Rank List
QUOTA Rank Lists
Differently Abled Rank ListGames Rank ListFreedom Fighter Rank List
AAU Rank ListDefence Rank ListMartyr Rank List

 

OBC Merit List

RegistrationNo Name Cat Rank Quota Zoology Botany Chemistry Physics Total VET Rank Remark
1811969 Shyamal Deep Gogoi 1 AAU 36.50 26.75 26.50 31.00 120.75 5
1813524 Nayana Kakoti 2 36.50 37.50 24.75 14.25 113.00 14
1811496 Debashree Borah 3 42.25 30.25 17.25 23.00 112.75 15
1811522 Kh Monita Singha 4 33.75 27.25 21.25 27.25 109.50 23
1810833 Sweety Boruah 5 31.50 35.00 21.50 17.75 105.75 37
1810593 Sandeep Kumar Sahani 6 33.25 25.75 18.50 26.00 103.50 47
1812291 Gopal Kumar Sah 7 36.75 21.75 25.75 19.00 103.25 50
1810412 Nibid Niraj Saikia 8 26.50 27.50 21.75 26.50 102.25 56
1810941 Daisy Deka 9 32.25 32.50 23.00 14.25 102.00 59
1812580 Avirup Kr Choudhury 10 32.50 26.25 23.00 18.75 100.50 66
1813362 Manuj Kumar Nath 11 31.50 28.50 17.50 22.00 99.50 71
1812597 Kushal Ray 12 27.50 22.00 25.25 24.75 99.50 72
1810686 Priyam Shil 13 35.25 35.00 20.00 8.25 98.50 74
1813432 Dhanya Hazarika 14 30.50 26.25 23.25 17.50 97.50 78
1813844 Iteerekha Das 15 DF 29.00 26.25 20.25 21.50 97.00 80
1810819 Kashmiri Sinha 16 37.25 27.50 16.25 15.25 96.25 82
1810560 Dona Paul 17 35.50 27.25 17.75 15.75 96.25 83
1811025 Bhaskar Jyoti Chutia 18 34.25 30.50 14.75 16.25 95.75 88
1810124 Antara Mudoi 19 28.25 25.00 19.25 23.00 95.50 90
1810447 Shikha Barman 20 30.75 28.25 20.00 16.25 95.25 93
1814012 Parthasarathi Deb 21 33.00 27.25 13.50 21.00 94.75 95
1810670 Chinmoyee Saikia 22 34.25 29.75 12.00 17.25 93.25 99
1814062 Riya Borah 23 32.00 27.75 16.00 17.50 93.25 101
1812038 Nilotpal Das 24 32.75 23.75 20.50 15.25 92.25 106
1810627 Rishav Gupta 25 33.25 24.25 18.75 15.50 91.75 110
1811577 Prarthana Boruah 26 39.50 23.25 13.50 14.75 91.00 114
1810099 Champak Barman 27 31.25 20.00 19.25 20.00 90.50 116
1810770 Pranchidweep Sarmah Nath 28 32.50 27.50 16.50 12.25 88.75 125
1811901 Lina Ray 29 29.75 22.75 20.00 16.25 88.75 127
1810731 Pawan Chauhan 30 31.25 26.75 18.75 11.75 88.50 129
1812381 Sukanya Boruah 31 35.75 26.25 12.25 14.00 88.25 131
1810437 Anindita Paul 32 DF 30.50 26.00 13.75 17.75 88.00 132
1810995 Debojyoti Paul 33 32.25 21.00 18.25 16.00 87.50 134
1812234 Sangeeta Baruah 34 28.00 27.50 12.50 18.50 86.50 142
1811258 Keya Nath 35 32.75 18.50 13.00 22.00 86.25 143
1810186 Mriganka Boruah 36 31.75 24.50 8.50 20.50 85.25 152
1812098 Bidisha Dutta 37 25.50 26.00 18.50 14.25 84.25 158
1814511 Lonee Borah 38 24.25 21.50 14.00 24.25 84.00 161
1810722 Sourav Kumar Dutta 39 25.00 20.00 16.25 22.50 83.75 166
1811740 Nishi Gogoi 40 23.00 20.50 16.75 23.00 83.25 170
1811689 Kalyani Gogoi 41 25.75 19.75 17.25 20.25 83.00 173
1813847 Pritam Tamuli 42 37.75 29.00 10.00 6.00 82.75 174
1811183 Kukil Saikia 43 Martyr 29.00 21.00 15.00 17.25 82.25 182
1811444 Shalni Chaudhury 44 28.00 23.00 19.75 11.50 82.25 184
1812468 Monisha Chitrakar 45 27.75 26.00 15.00 13.50 82.25 185
1810638 Shristi Deka 46 32.00 18.00 19.25 12.75 82.00 188
1810646 Kumar Aditya Narayan Deb 47 Games 24.50 18.50 14.00 24.75 81.75 191
1811126 Pankhi Priya Bora 48 28.50 24.25 17.25 11.50 81.50 194
1812793 Jintu Das 49 23.75 22.00 12.50 23.25 81.50 197
1811408 Anshuman Konwar 50 27.50 23.75 9.00 20.75 81.00 201
1815649 Hemen Baruah 51 26.25 18.00 16.00 20.25 80.50 204
1813336 Ashim Brata Ray 52 26.75 25.25 16.25 12.00 80.25 206
1810704 Nikita Das 53 DF 28.75 22.25 8.75 20.25 80.00 209
1814385 Parismita Saikia 54 20.00 15.50 25.50 19.00 80.00 210
1810700 Bishal Jyoti Deka 55 26.25 21.25 13.00 18.75 79.25 214
1812462 Madhujya Hazarika 56 32.00 19.25 15.50 11.75 78.50 216
1810721 Nayana Kashyap 57 23.50 16.25 20.75 17.50 78.00 226
1810173 Nayaneeta Gogoi 58 32.75 36.00 3.25 4.75 76.75 238
1810293 Jahnabi Saikia 59 28.25 17.75 13.00 17.75 76.75 240
1812553 Rajlakshmi Gogoi 60 28.50 19.75 14.25 14.00 76.50 245